MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika gumenih proizvoda „Rekord“, Rakovica

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
 • Produkcija pare: 74 t/h
 • Radni pritisak suvozasićene pare: 12 bar
 • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača:
 • Fabrike prednjie pneumatike
 • Fabrike zadnjie pneumatike
 • Fabrike unutrašnjie pneumatike
 • Fabrike gumenih cevi
 • Fabrike gumene tehničke robe
 • Izmenjivača za grejanje
 • Komorskih grejača za grejanje proizvodnih hala
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
 • Ušteda goriva 45%
 • Ušteda HPVode 75%
 

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja