SVAKI PROJEKAT JE ZA NAS NOVI IZAZOV!

IGUMANOV PODRŽAVA PRAKSU STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA

←   Povratak na novosti IGUMANOV PODRŽAVA PRAKSU STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA
Igumanov u saradnji sa Srpskim Centrom za Energetsku Efikasnost je pružio podršku i omogućio studentima Mašinskog fakulteta pohaÄ‘anje praktične nastave u periodu od 18.04.2017. do 26.04.2017.godine.
 
Održavanje studentske prakse omogućeno je zahvaljujući saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Beograda i dr. Maji Todorović profesora katedre termotehnike.
 
Sa ovog smera odabrana su dva studenta koja će pohađati stručnu praksu u Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost u trajanju od 5 dana.
 
Firma Igumanov je inspirisana svojim dugogodišnjim iskustvom u oblasti energetike studentima Mašinskog fakulteta održala predavanje i samim tim ih po prvi put upoznala  sa  ulogom vodene pare i parno- kondenznim sistemima u industriji u okviru svojih projekata  pod nazivom “krug pare i kondenzata”.
U okviru ove teme, održano je i posebno upoznavanje sa elementima parno-kondenznih sistema u radionici Igumanova.
 
Studenti su imali priliku da na licu mesta vide kako izgleda armatura i upoznaju se sa njenim sklopom i načinom rada, kao i da vide gotove grupe koje su spremne za montažu!
 
Kako bi što bolje savladali praktičnu primenu upoznatih elemenata, Igumanov je studentima omogućio posetu svojoj nedavno završenoj rekonstrukciji fabrike stočne hrane „Sto posto“ u Velikoj Plani.
 
Drugi vid praktične nastave sastojao se iz upoznavanja i savlaÄ‘ivanja projekata „Kuće koja oseća“.
Ovom prilikom inženjeri Igumanova upoznali su studente sa energetski efikasnim  niskotemeraturnim sistemima.  U laboratorijama Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost studentima je održana obuka iz : površinskog grejanaja i hlaÄ‘enja, kontrole i nadzora sistema površinskog grejanja i hlaÄ‘enja (Universum i Skada sistem).
 
U okviru ovog dela obuke,studenti su naučili kako da samostalno dimenzionišu podstanicu toplotne pumepe kako bi njen rad bio što efkasniji. 
Kao poseban vid edukacije u okviru praktične nastave studenti su imali i mogućnost da obiđu i pametnu zgradu u Beogradu.
Detaljnije o studentskoj praksi, pročitajte na OVDE.

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja