MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

„Vojna akademija“, Beograd

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
 • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača :
 • Kasarne „Vasa ÄŒarapić“
 • Kasarne „Banjica“
 • Kasarne „SŠONID“
 • Vojnomedecinska akademija
Tehnološki i grejni potrošači koji koriste vodenu paru:
 • Valjci za peglanje
 • Lutke za peglanje
 • Sto za peglanje
 • Mašina za hemijsko čišÄ‡enje
 • Mašina za sušenje veša
 • Klima komore
 • Izmenjivač toplote za grejanje
 • Radni pritisci pare: 12 bar, 8 bar, 3 bar, 0.5 bar
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
 • Ušteda goriva 30%
 • Ušteda HPVode 55%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja