MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Mlekara „Maestro“, Sakule

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
 • Produkcija pare: 10 t/h
 • Radni pritisak suvozasićene pare: 6 bar
 • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača :
 • Mašina za kačkavalj
 • Agregat za kačkavalj
 • Duplikatore
 • Pasterizatore
 • Kade za kuvanje
 • Izmenjivače za grejanje
 • Proizvodnju čiste pare
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
 • Ušteda goriva 50%
 • Ušteda HPVode 90%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja