MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Mlekara „Lajkovac“, Lajkovac

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 14 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 6 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača :
  • PrevoÄ‘enje otvorenog u zatvoren sistem povratka kondenzata
  • IskorišÄ‡enje energije otparka (naknadno otparivanje kondenzata)
  • Regulisanje temperature grejanja vode
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 30%
  • Ušteda HPVode 50%
 

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja