MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

"Krug pare i kondenzata" u Coca Cola fabrici u Beogradu

←   Povratak na reference
Firma Igumanov DOO pustila je u rad jedinstveno rešenje zatvorenog sistema za povratak kondenzata u Coca Cola fabrici, i na taj način obezbedila uštedu u gorivu za više od 20%.
Rešenje je obezbedilo miran i efikasan rad tehnoloških grejnih potrošača.
Na putu do izvora energije, maksimalno je iskorištena energija kondenzata, smanjena potrošnja goriva i proizvodnja hemijski nepripremljene vode po jedinici proizvoda.

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja