MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Industrija poljoprivrednih mašina „Zmaj“, Beograd

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 20 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 5 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe grejanja hala
Revitalizacija grejnih potrošača :
  • Klima komore
  • Vazdušne grejače
  • Izmenjivač toplote za pripremu tople vode
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“
Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode
Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 40%
  • Ušteda HPVode 60%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja