MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Industrija motora Rakovica „IMR“, Beograd

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 24 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 6 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe grejanja hala
Revitalizacija grejnih potrošača :
  • Klima komore
  • Vazdušne grejače
  • Izmenjivač toplote za pripremu tople vode
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 31%
  • Ušteda HPVode 54%
 

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja