MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Industrija skroba "Jabuka", Pančevo

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
 • Produkcija pare: 36 t/h
 • Radni pritisak suvozasićene pare: 12 bar
 • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija sledecih tehnoloških i grejnih potrošača:
 • Pogona kvasione
 • Pogona glukozerije
 • Pogona novo suvo odeljenje
 • Pogona staro suvo odeljenje
Tehnološki i grejni potrošači koji koriste vodenu paru:
 • Izmenjivač za toplu vodu
 • Bojleri za pripremu tehničke vode
 • Konvektori
 • Rotaciona sušara
 • Dekstrin
 • Izmenjivači za grejanje stambeno-poslovnog prostora
 • Kaloriferi 
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata„Sistem Igumanov“
Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
 • Ušteda goriva 56%
 • Ušteda HPVode 72%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja