MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Hotel „Splendid Conference and SPA Resort“, Bečići, Crna Gora

←   Povratak na reference
  Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 6 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 12 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških potrošača
Revitalizacija sledecih tehnoloških potrošača:
  • Valjke za peglanje
  • Sušare za sušenje
  • Finišere za fino peglanje
  • Stolove za peglanje
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata„Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Vizuelni nadzor rada odvajača kondenzata

Merenje količine otparka

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 31%
  • Ušteda HPVode 65%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja