MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika stočne hrane „StoPosto“, Velika Plana

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 4 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 8 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača:
  • Peletirke
  • Ekstruder
  • Grejanje rezervoara sojinog ulja
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode
Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 30%
  • Ušteda HPVode 40%
 

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja