MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika stočne hrane „Spuž“, Danilovgrad, Crna Gora

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 1 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 11 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača:
  • Peletirka
  • Ekstruder
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 21%
  • Ušteda HPVode 30%
 

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja