MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika papira „Lepenka AD“, Novi Kneževac

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 36 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 13 bar
Revitalizacija sledecih tehnoloških i grejnih potrošača:
  • Valovita Lepenka 
  • Papir mašina 
  • Zagrejače vazduha
  • Klima komore
  • Izmenjivače za toplu vodu 
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode
Ostvarene uštede:

  • Ušteda goriva 40%
  • Ušteda HPVode 55%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja