MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika hrane „Juvitana“, Inđija

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 10 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 8 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija grejnih potrošača :
  • Duplikator
  • Sterilizator
  • Sušaru
  • CIP
  • Izmenjivač za grejanje
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 30%
  • Ušteda HPVode 60%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja