MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika čokolade „Evropa“, Skoplje, Makedonija

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
 • Produkcija pare: 5 t/h
 • Radni pritisak suvozasićene pare: 12 bar
 • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
  Revitalizacija sledecih tehnoloških i grejnih potrošača:
 • Pogon bombona
 • Pogon čokolada
 • Pogon LULE
 • Pogon ratluka
 • Kuhinja
 • Izmenjivače za grejanje tople vode
Tehnološki potrošači koji koriste vodenu paru:
 • Vakuum aparati
 • Duplikatori
 • Grejači vazduha
 • Topli sto
 • Bojler
 • Izmenjivači za grejanje sirupa
 • Izmenjivači za grejanje sanitarne tople vode
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
 • Ušteda goriva 68%
 • Ušteda HPVode 85%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja