MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

Fabrika čarapa ‘‘Udarnik‘‘, Zrenjanin

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija sledecih tehnoloških i grejnih potrošača:
  • Sušenja pare horizontalnim i vertikalnim sušačima pare
  • Izmenjivača za toplu vodu
  • Klima komore
  • Zagrejača vazduha
  • Aparata za sušenje i fiksiranje čarapa
  • Aparata za bojenje čarapa
  • Aparata za predfiksiranje čarapa
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata „Sistem Igumanov“
Ugovaranje garantovane uštede vodene pare


Ostvarene uštede:
  •  Vodena para 42%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja