MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

„VMA“, Beograd

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
  • Revitalizacija grejnih potrošača za potrebe klimatizacije, ventilacije, grejanja, i sanitarne tople vode
Revitalizacija tehnoloških potrošača za potrebe:
  • Vešernice
  • Sterilizacije
  • Kuhinje
  • Apoteke 
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Izgradnja merne i regulacione stanice za vodenu paru

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 31%
  • Ušteda HPVode 50%
 

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja