MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

„Navip“, Zemun

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 8 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 8 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških i grejnih potrošača
Revitalizacija tehnoloških i grejnih potrošača:
  • Pasterizatora
  • Mašina za pranje i punjenje flaša
  • Klima komora
  • Kalorifera
  • Izmenjivača za toplu vodu
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode
Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 57%
  • Ušteda HPVode 60%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja