MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

„Zastava kamioni“, Kragujevac

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 17.5 t/h
  • Radni pritisak pregrejane pare: 13 bar
Revitalizacija sledecih tehnoloških i grejnih potrošača:
  • HlaÄ‘enje pregrejane pare, regulaciju pritiska, i dovoÄ‘enje iste u stanje zasićene pare
  • IskorišÄ‡enje energije otparka kondenzata
  • IskorišÄ‡enje energije kondenzata
  • Regulisanje temperature na grejačima lakirnice
  • Regulisanje temperature na grejačima tople vode
  • Regulisanje pritiska
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva
Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 75%
     

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja