MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

„Jugopetrol“, Bar, Crna Gora

←   Povratak na reference
Revitalizacija kotlarnice:
  • Produkcija pare: 7 t/h
  • Radni pritisak suvozasićene pare: 5 bar
  • Vodena para se korsiti za potrebe tehnoloških potrošača
Revitalizacija tehnoloških potrošača je obuhvatila:
  • Podne grejače nadzemnih rezervoara mazuta
  • Regulaciju temperature skladišnog mazuta
  • Prateće grejanje na instalaciji za transport mazuta
  • Automatske kontrole zaprljanosti kondenzata mazutom
Izgradnja instalacije zatvorenog sistema povratka kondenzata - „Sistem Igumanov“

Ugovaranje garantovane uštede goriva i HPVode

Ostvarene uštede:
  • Ušteda goriva 35%
  • Ušteda HPVode 100%

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja