MI IMAMO ZNANJE POTREBNO DA KOMPLEKSNI PARNI SISTEMI POSTANU ENERGETSKI EFIKASNI!

REGULACIONI VENTILI

Regulacioni ventili služe za regulisanje glavnih karakteristika pare, pre svega pritiska i temperature, kako bi ove parametre prilagodili radnim parametrima potrošača.

Partneri i brendovi koje zastupamo

Međunarodna i domaća saradnja